Obložené misy na objednávku

Obložené misy MIX

MIX malá - 1600g 35,00 €
šunka 500g, saláma 250g, syr - tvrdý 150g, syr - plesňový 60g, šalát 100g,
paradajky 100g, paprika 50g, uhorka 80g, reďkovka 60g, ovocie 250g
MIX veľká - 2400g 39,00 €
šunka 750g, saláma 350g, syr - tvrdý 250g, syr - plesňový 120g, šalát 100g,
paradajky 150g, paprika 80g, uhorka 100g, reďkovka 100g, ovocie 400g


Obložené misy MIX (Henry)

MIX (Henry) malá - 1600g 35,00 €
šunka 450g, saláma 200g, syr - tvrdý 100g, syr - plesňový 60g, šalát 50g,
paradajky 50g, paprika 30g, uhorka 30g, reďkovka 30g, Henry vajce 600g
MIX (Henry) veľká - 2400g 42,00 €
šunka 650g, saláma 300g, syr - tvrdý 200g, syr - plesňový 120g, šalát 100g,
paradajky 80g, paprika 50g, uhorka 50g, reďkovka 50g, Henry vajce 800g

Kontakt

Adresa

Tel.c.:
0944 319 044
0911 346 424
E-mail:
najlahodky@azet.sk
Viac tu
Najlahôdky
Trojicné námestie 5-9
821 06, Bratislava
Viac tu