Chlebíčky

Obložené chlebíčky

Šunkové chlebíčky 1,30 €
Šunkové chlebíčky so šalátom 1,50 €
Syrové chlebíčky 1,30 €
Salámové chlebíčky 1,30 €

Kontakt

Adresa

Tel.č.:
0944 319 044
0911 346 424
E-mail:
najlahodky@azet.sk
Viac tu
Najlahôdky
Trojičné námestie 5-9
821 06, Bratislava
Viac tu